Πρώτο κουδούνι στην Αστόρια
Sept 7th, 2016

Ειδικό πρόγραμμα για τους μαθητές από την Ελλάδα στο Λύκειο του Αγίου Δημητρίου

Πενήντα περίπου μαθητές, οι οποίοι λόγω της οικονομικής κρίσης στη γενέτειρα ήρθαν με τους γονείς τους και εγκαταστάθηκαν στην Αστόρια, εγγράφηκαν στο Λύκειο του Αγίου Δημητρίου Αστόριας και την Πέμπτη ξεκίνησαν μαζί με τους ομογενείς τη νέα σχολική χρονιά. Το εν λόγω σχολείο είναι το μοναδικό σε όλη την Αμερική και το μεγαλύτερο εκτός Ελλάδας. Ο διευθυντής Δρ. Αναστάσιος Κουλαρμάνης κατά τη διάρκεια της συνομιλίας με τον «Εθνικό Κήρυκα» επεσήμανε τις αυξημένες υποχρεώσεις που έχει το σχολείο έναντι αυτών των μαθητών και τόνισε ότι για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια χθες άρχισαν ειδικό πρόγραμμα διδασκαλίας της Αγγλικής ως δεύτερης γλώσσας. Αριστερά, ο διευθυντής του Λυκείου Δρ. Αναστάσιος Κουλαρμάνης την ώρα που μιλά στους μαθητές για τα προηγμένα προγράμματα του νέου έτους, ενώ δεξιά η δασκάλα Γεωργία Λάιος και οι μαθητές της 4ης τάξης.